• Vi skapar tillväxt

    Vi hjälper våra kunder till kontinuerligt tillväxt. För detta behöver man vara innovativ, ha en hög servicenivå och en kvalitativ produkt. Utmaningen är att undvika teknisk skuld, en ryggsäck av ofärdiga saker som gör att man tappar fart.

Specialister på Time To Market

Vi är specialister på att effektivisera hela processen — från idé till färdig produkt — eller “Time To Market”. Vi fokuserar på små- och medelstora bolag i tillväxt och har satt samman ett unikt tjänsteutbud.

Hos våra kunder efterlämnar vi en tydlig produktstrategi med en fungerande agil kravställning. De vet hur man arbetar hypotesdrivet, testdrivet eller behovsdrivet med moderna agila processer. De har även en kvalitativ produkt och lägger mindre tid på förvaltning och felrättning. De skapar heller ingen onödig teknisk skuld och har dessutom automatiserat manuellt och repetitivt arbete.

Våra förändringsledare är vana att komma in i situationer där mycket har
gått fel och är utbildade att hantera team i en miljö med hög stress.

Det unika i vårt tjänsteutbud är att vi ser till helheten och vi ser behovet att
skapa samspel mellan säljprocess, produktstrategi och utvecklingsprocess.

Vi skapar en helhet!

Kontakta oss
Linda
Linda A Dahlman

Specification

Kristina_2
Kristina Blomdahl

Test Services

Petter
Petter Österling

Automation

Fredrik
Fredrik Agegård

Management

jonas_2
Jonas Ekwall

CEO

Susanna_2
Susanna Wang

Sales